Gwarancje

Łączymy najnowocześniejsze technologie z pełnym profesjonalizmem naszej kadry. Jesteśmy świadomi naszych umiejętności, dlatego abyście Państwo mogli poczuć komfort i pewność udzielamy gwarancji na wykonywane prace.
 

Warunki udzielenia gwarancji:

  • Wizyty kontrolne co najmniej raz na 6 miesięcy lub według indywidualnie ustalonego harmonogram
  • Ścisłe przestrzeganie zaleceń lekarza
 
 

1. Wypełnienie

Dajemy gwarancję na 2 lata, jej udzielenie uwarunkowane jest stanem pozostałych zębów, które powinny być wyleczone.

2. Leczenie kanałowe, przeprowadzone zgodnie z najnowszymi technologiami

Dajemy gwarancję na 3 lata, udzielenie gwarancji uwarunkowane jest stanem pozostałych zębów, które powinny być wyleczone. Gwarancja nie obejmuje ponownego leczenia kanałowego zęba leczonego wcześniej w innej placówce.

1. Protezy akrylowe, szkieletowe, elastyczne i inne

Gwarancji udzielamy na rok. Jeżeli brakuje protezy dolnej lub pojedynczych zębów lekarz daje gwarancję tylko na 3-6 miesięcy. Po uzupełnieniu wszystkich braków zębowych lekarz może przedłużyć gwarancję do 2 lat.

1. Korony i mosty protetyczne

Gwarancji udzielamy na 2 lata.

2. Podbudowa cerconowa CAD/ CAM

Gwarancja 5 lat. Jeśli oprócz uzupełnienia, które wykonuje lekarz pacjent ma jeszcze inne braki zębowe, gwarancję wydajemy tylko na okres 6 miesięcy. Jeśli w ciągu 6 miesięcy pacjent uzupełni wszystkie braki zębowe gwarancję możemy przedłużyć.

3. Wkłady koronowo-korzeniowe

Gwarancji udzielamy na 1 rok. Jeśli w czasie oddawania wkładu pacjent ma braki zębowe, lekarz nie udzieli gwarancji (pacjent podejmuje leczenie na własne ryzyko). Gwarancja nie obejmuje: 1. Prac, przy których pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji lub jej braku, 2. Ponownego leczenia kanałowego zęba leczonego wcześniej w innej placówce.

Gwarancji nie podlegają uszkodzenia wynikające z:

  • Nie przestrzegania wizyt kontrolnych
  • Niedostatecznej higieny jamy ustnej (scaling 2 razy w roku wykonywany w naszej placówce)
  • Istniejącej choroby lub schorzenia mającego niekorzystny wpływ na stan uzębienia i jamy ustnej pacjenta
  • Nieszczęśliwych wypadków lub uszkodzeń mechanicznych
  • Naturalnych procesów starzenia się organizmu (w tym zaniku kości, podłoża protetycznego)
  • Zmian zapalnych w przyzębiu